Εκτύπωση

Η παρούσα σφραγίδα (Εκτύπωση) επικαιροποιήθηκε στις Ιούνιος 29, 2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Tribe Growth GmbH GMBH
Lohmühlenstraße 65
12435 Βερολίνο
Γερμανία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: x@techmanager.io
Αριθμός τηλεφώνου: 017620659405
ΑΔΑ: ΦΠΑ: DE343373846

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του Tribe Growth GmbH GMBH:

Mehdi-Andre Bappert

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Handelsregister Berlin με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

HRB 229237 B

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: aus .

elEL